Пътнически превози ООД, най-голямата фирма за транспорт на пътници на територията на Югозападна България, натрупала достатъчно опит в дългогодишната си история е на Ваше разположение!

Предлагаме превоз на пътници в страната и чужбина.

Специализиран превоз.

Високо качество на обслужването при случайни и специализирани превози.

Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

BG16RFOP002-2.077-0771-C01 BG16RFOP002-2.091-0061-C01