Предмет на дейност

Основна дейност :
   1. Извършване на автобусни превози на пътници в страната и чужбина. 
   2.Извършване на сервизни и тапицерски услуги. 
   3.Продажба на дизелово гориво от собстввена бензиностанция. 
  4.Отдаване под наем на помещения и терени

Производствена мощност:
   1.Пътнически превози“ ООД Благоевград разполага с добре изградена материално-техническа база със следните обекти: автогара; база градски транспорт; сервизни халета; гумомонтажна работилница; кабинет за предпътен медицински преглед; гаражна площадка,бензиностанция; стоматологичен кабинет; тапицерска работилница. 
  2.Разполага с 62бр.автобуса,мотокар,машини и оборудване в сервизното хале,автобуси с платформи за инвалидни колички.

Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Лицензи

Контакти

073/88 40 15 , 88 40 02

факс. 073/88 40 05

Автогара. 073/88 40 09

гр. транспорт 073/84 12 49

p.prevozi.blg@abv.bg