News

“Пътнически превози ООД” кандидатства по приект за подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

BG16RFOP002-2.091-0061-C01