Разписанието е съгласно графика на градския транспорт по схема 24 часа със смяна в 13 часа между „Пътнически Превози“ООД и „Бистрица“

Линия 1

Делнични дни

Базата – с. Рилци
часове:5:00; 6:00; 6:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00; 11:00; 11:30; 13:00; 14:30; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:30; 19:00; 21:00;

с.Изгрев-с.Рилци
часове7:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 12:30; 13:30; 14:00; 15:00; 17:30; 18:00;19:30; 20:00; 22:00

Почивни дни

Базата-с.Рилци
часове6:00; 8:00; 9:00; 11:00; 13:00; 14:00; 16:00; 17:00; 19:00; 21:00
с. Изгрев – с. Рилци
часове7:00; 10:00; 12:00; 15:00; 18:00; 20:00; 22:00 

Линия 2

Делнични дни

Базата-Център-кв.Струмско
часове:5:00; 5:30
От 6:00 до 7:00часа на 10/десет/минути
От 7:00 до 9:00часа на 5/пет/минути
От 01:06 до 30:06 увеличение на интервала с по 1/една/минута
От 01.07 до 15.09 интервал на движение 10 минути
Курсът в 8:00 часа е до „Нови гробища“
От 16:00 до 18:00часа на 7/седем/минути
Базата-„Нови гробища“
часове 8:00; 9:00; 10:00; 11:00

Почивни дни

Базата-Център-кв.Струмско часове 5:00; 5:30; 6:00
От 6:00 до 8:00 часа на 15/петнадесет/минути
От12:15 до 21:30 часа на 15/петнадесет/минути
От 21:15 до 22:30 на 30/тридесет/минути
Базата – „Нови гробища“ -Събота часове От 8:00 до 12:00часа на 15/петнадесет./минути/

Неделя часове 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00 часа

Линия 3

Делнични дни

Базата-с.Покровник
часове:4:50
Плажа – с.Покровник
часове6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 12:00; 14:00; 15:00;
17:00; 18:00; 19:00
Пл.Г.Делчев(Джамията)-с.Покровник
часове : 11:00; 13:00; 16:00; 20:00; 22:00

Почивни дни

Базата-с.Покровник
часове 5:50
Плажа – с.Покровник
часове7:00; 8:00; 9:00; 12:00; 18:00; 19:00;
 Пл.Г.Делчев(Джамията)-с.Покровник
 часове : 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 20:00; 22:00

Линия 5 и 5А

Линия 5

Базата – кв.Грамада
часове:7:10

Линия 5А

Базата – кв.Грамада – с.Д.Българчево
часове6:15; 17:15

Линия 10

Делнични дни
Орлова Чука-Стадиона-Орлова Чука

7:05ч. – „Орлова Чука“ – „Стадиона“ – „Орлова Чука“
16:20ч. – „Орлова Чука“ – „Стадиона“ – „Орлова Чука“